Idé til navn Møte med Oslo Patentkontor Utarbeidelse av varemerkesøknad Forundersøkelse Innlevering av norsk søknad til Patentstyret Innlevering av søknad i utlandet Patentstyret gransker søknaden Uttalelse(r) fra Patentstyret Svar på uttalelse(r) Patentstyret innvilger varemerke Patentstyret avslår søknad Bruksplikt Endringer / fornyelse Inngrep og protest Overvåkning Piratkopiering Samtykkeerklæring

Uttalelse(r) fra Patentstyret


Har du innlevert en varemerkesøknad selv, men vet ikke hva du skal gjøre fordi Patentstyret har nektet å registrere merket ditt? Eller kanskje du lurer på om du kan bruke et varemerke som er nektet registrert?

Etter at søknaden har gjennomgått en granskning hos Patentstyret, kan Patentstyret på ulike grunnlag nekte å registrere merket ditt. Vi hjelper deg med å vurdere om du kan komme forbi den aktuelle hindringen og skisserer hvilke alternativer som foreligger. I de fleste tilfeller vil vi argumentere mot Patentstyrets nektelse. Dersom nektelsen gjelder en eldre rettighet, kan vi også henvende oss til innehaveren og be om samtykke til registrering av ditt merke.

I utgangspunktet kan du fremdeles bruke merket ditt selv om dette er nektet av Patentstyret. Behandlingen i Patentstyret gjelder registrerbarheten av merket, ikke anvendelse av dette i markedet. Vær imidlertid oppmerksom på at bruk av et merke som er nektet registrert grunnet eldre rettigheter, kan medføre at du krenker disse, og at dette kan resultere i krav om stansing og erstatning. Vi hjelper deg med å vurdere faren for at du ved å bruke merket kommer til å krenke andres rettigheter.

babyporte Pas Cher pandora shop tw Kobe Bryant Jersey cheap adidas pas cher Yeezy Boost 350 Australia www.worldwidecstore.com Canada Goose Danmark canada goose femme pas cher Soldes Louboutin Chaussures Soldes Louboutin canadiensstore.com kshatriyasuperlam www.usvirent.com cheap links of london bijoux pandora soldes