Idé til navn Møte med Oslo Patentkontor Utarbeidelse av varemerkesøknad Forundersøkelse Innlevering av norsk søknad til Patentstyret Innlevering av søknad i utlandet Patentstyret gransker søknaden Uttalelse(r) fra Patentstyret Svar på uttalelse(r) Patentstyret innvilger varemerke Patentstyret avslår søknad Bruksplikt Endringer / fornyelse Inngrep og protest Overvåkning Piratkopiering Samtykkeerklæring

Utarbeidelse av varemerkesøknad


Har du funnet på et navn til ett av dine produkter og lurer på hvordan du skal gå frem hvis du vil registrere dette som et varemerke?

Vi hjelper deg med å utarbeide en søknad om registrering av et varemerke. Denne inngis skriftlig til Patentstyret. Ved registrering av et varemerke er det viktig å få en så bred beskyttelse som mulig. I søknadsprosessen hjelper vi deg derfor med å utforme en varefortegnelse som på en best mulig måte dekker de varene og tjenestene som er av interesse for deg og som du ønsker beskyttet under det aktuelle varemerket.