Idé til navn Møte med Oslo Patentkontor Utarbeidelse av varemerkesøknad Forundersøkelse Innlevering av norsk søknad til Patentstyret Innlevering av søknad i utlandet Patentstyret gransker søknaden Uttalelse(r) fra Patentstyret Svar på uttalelse(r) Patentstyret innvilger varemerke Patentstyret avslår søknad Bruksplikt Endringer / fornyelse Inngrep og protest Overvåkning Piratkopiering Samtykkeerklæring

Patentstyret avslår søknad


Lurer du på hvilke rettigheter du har hvis Patentstyret avslår din søknad om registrering av ditt varemerke og du eventuelt ikke har fått gjennomslag for din argumentasjon?

Hvis du har fått en endelig avgjørelse fra Patentstyret hvor ditt varemerke er nektet registrert, kan vi hjelpe deg med med å anke avgjørelsen inn for Klagenemnden for Industrielle Rettigheter (KFIR). Skulle KFIR opprettholde avgjørelsen, har du mulighet til å bringe saken inn for domstolene. Vi har egne advokater og advokatfullmektiger som har bred erfaring hva angår immaterielle rettigheter, og disse kan føre din sak for retten.