Idé til navn Møte med Oslo Patentkontor Utarbeidelse av varemerkesøknad Forundersøkelse Innlevering av norsk søknad til Patentstyret Innlevering av søknad i utlandet Patentstyret gransker søknaden Uttalelse(r) fra Patentstyret Svar på uttalelse(r) Patentstyret innvilger varemerke Patentstyret avslår søknad Bruksplikt Endringer / fornyelse Inngrep og protest Overvåkning Piratkopiering Samtykkeerklæring

Overvåkning


Hvordan følger du med på om merker som ligner ditt blir registrert av andre?
I hovedsak overvåker vi aktiviteter knyttet til varemerkesøknader på tre måter:

Vi kan hjelpe deg med å overvåke samtlige merker som blir godtatt til registrering. Dette innebærer at vi holder øye med alle merker som blir kunngjort registrert i Norge, og informerer deg om registrering av varemerker som kan innebære en krenkelse av dine rettigheter. I denne forbindelse gir vi også en vurdering av muligheten for å nå frem ved en innsigelse mot en slik registrering. På samme måte kan også varemerker godkjent av utenlandske varemerkemyndigheter overvåkes. 

Vi kan også hjelpe deg med å overvåke behandlingen av én eller flere spesifikke søknader. I slike tilfeller gir vi deg beskjed så snart merket blir godkjent, samt vurderer muligheten for å vinne fram med en innsigelse.

Endelig kan vi hjelpe deg med å overvåke samtlige inngivelser foretatt for et navngitt selskap (konkurrentovervåkning).
Les mer under punktet Inngrep og protest.