Idé til navn Møte med Oslo Patentkontor Utarbeidelse av varemerkesøknad Forundersøkelse Innlevering av norsk søknad til Patentstyret Innlevering av søknad i utlandet Patentstyret gransker søknaden Uttalelse(r) fra Patentstyret Svar på uttalelse(r) Patentstyret innvilger varemerke Patentstyret avslår søknad Bruksplikt Endringer / fornyelse Inngrep og protest Overvåkning Piratkopiering Samtykkeerklæring

Innlevering av søknad i utlandet

Vil du gjerne beskytte varemerket ditt i utlandet, men er usikker på hvilke muligheter du har og hvordan du skal gå frem?

En varemerkesøknad godkjent av Patentstyret gjelder bare i Norge. Beskyttelse må derfor søkes særskilt i øvrige land som måtte være av interesse. 

I utgangspunktet må en søknad om registrering inngis i hvert enkelt land (nasjonale søknader). I tillegg finnes to overnasjonale systemer som dekker flere land i samme søknad. Det ene alternativet er en EU-registrering, hvor rett til varemerke kan oppnås for alle EU-landene samlet. Det andre alternativet er basert på en internasjonal overenskomst Norge er tilsluttet (Madrid-protokollen). I tillegg til de fleste europeiske land og USA, er også bl.a. en rekke østeuropeiske og asiatiske land tilsluttet denne overenskomsten. 

Dersom søknaden innleveres senest 6 måneder etter den norske søknaden, vil den få samme innleveringsdato som den norske. Dette kalles å påberope seg prioritet og sikrer tidligst mulig etablering av rettighet i utlandet. Det er mulig å innlevere en søknad i utlandet senere enn etter 6 måneder, men dette kan i mange tilfeller forårsake tap av rettigheter. 

Vi hjelper deg med å vurdere hvilken registreringsordning som er den beste for deg ut fra hvilke land du trenger beskyttelse i. Via vårt internasjonale nettverk av samarbeidende patent- og advokatkontorer kan vi bistå i søknadsprosessen i alle land/regioner verden over.