Idé til navn Møte med Oslo Patentkontor Utarbeidelse av varemerkesøknad Forundersøkelse Innlevering av norsk søknad til Patentstyret Innlevering av søknad i utlandet Patentstyret gransker søknaden Uttalelse(r) fra Patentstyret Svar på uttalelse(r) Patentstyret innvilger varemerke Patentstyret avslår søknad Bruksplikt Endringer / fornyelse Inngrep og protest Overvåkning Piratkopiering Samtykkeerklæring

Innlevering av norsk søknad til Patentstyret


Har du funnet på et navn til ett av dine produkter og lurer på hvordan du skal gå frem hvis du vil registrere dette som et varemerke?

Vi hjelper deg med å utarbeide en søknad om registrering av et varemerke. Denne inngis skriftlig til Patentstyret. I den forbindelse vil vi trenge følgende informasjon:

  • Søkerens fulle navn/firma og adresse
  • En gjengivelse av det merket som ønskes beskyttet. Dersom merket er et figurmerke eller et kombinert merke, oversend oss en avbildning pr. epost, helst i .jpg-format.
  • En oversikt over de varer og/eller tjenester merket skal benyttes for
  • Søkers fullmakt til Oslo Patentkontor AS overfor Patentstyret. En kopi vil være tilstrekkelig. Legalisering er ikke nødvendig.

Aktuelt er beregnet saksbehandlingstid i Patentstyret 3-5 måneder.

En søknad i utlandet kan tilbakedateres til den norske innleveringsdatoen dersom denne innleveres innen 6 måneder. Dette kalles å påberope prioritet.