Idé til navn Møte med Oslo Patentkontor Utarbeidelse av varemerkesøknad Forundersøkelse Innlevering av norsk søknad til Patentstyret Innlevering av søknad i utlandet Patentstyret gransker søknaden Uttalelse(r) fra Patentstyret Svar på uttalelse(r) Patentstyret innvilger varemerke Patentstyret avslår søknad Bruksplikt Endringer / fornyelse Inngrep og protest Overvåkning Piratkopiering Samtykkeerklæring

Forundersøkelse


Har du kommet på et navn på ett eller flere av dine produkter, men vet ikke om dette navnet allerede er tatt i bruk av andre?

Vi hjelper deg med å foreta varemerkeundersøkelser i Norge og utlandet. En slik undersøkelse vil avdekke om det eksisterer andre merker som ligner ditt foreslåtte merke og som omfatter overlappende eller likeartede varer og tjenester. Disse merkene kan eventuelt skape problemer under søknadsbehandlingen av ditt foreslåtte merke eller for bruken av dette, og det er derfor viktig å avdekke disse merkene så tidlig som mulig.