Idé til navn Møte med Oslo Patentkontor Utarbeidelse av varemerkesøknad Forundersøkelse Innlevering av norsk søknad til Patentstyret Innlevering av søknad i utlandet Patentstyret gransker søknaden Uttalelse(r) fra Patentstyret Svar på uttalelse(r) Patentstyret innvilger varemerke Patentstyret avslår søknad Bruksplikt Endringer / fornyelse Inngrep og protest Overvåkning Piratkopiering Samtykkeerklæring

Bruksplikt


Lurer du på hva bruksplikt er og hvorfor du må bruke merket ditt? Eller ønsker du å be om slettelse av et merke som ikke lenger er i bruk?

Brukspliktregelen innebærer at dersom innehaver av et registrert varemerke ikke har tatt merket i bruk her i riket for de varer og/eller tjenester det er registrert, enten innen 5 år fra utløpet av 3 måneders perioden etter kunngjøringen av registreringen for innsigelse, eller innen 5 år fra registreringsprosedyrens avslutning dersom innsigelse innkommer, kan registreringen kjennes ugyldig ved dom og/eller en administrativ overprøving hos Patentstyret, med mindre det foreligger rimelig grunn for at merket ikke er tatt i bruk.

Har bruken av et varemerke vært avbrutt i 5 år i sammenheng, kan registreringen også kjennes ugyldig ved dom og/eller en administrativ overprøving hos Patentstyret, med mindre det foreligger rimelig grunn for unnlatelsen. Registreringen kan ikke kjennes ugyldig dersom varemerket tas i bruk første gang, eller bruken gjenopptas, etter utløpet av 5 års perioden, men før det er reist søksmål om ugyldighet. Det tas likevel ikke hensyn til bruk i de siste 3 månedene før søksmål reises, dersom forberedelsene til bruken først har kommet i stand etter at merkeinnehaver har fått kjennskap til at søksmål kan bli reist.

Merket må enten brukes i den form det er registrert, eller i en utforming som i enkeltheter ikke endrer dets særpreg. Som bruk regnes også anbringelsen av merket på varer eller deres emballasje for eksport.

Bruk av et varemerke som gjøres av en annen enn merkeinnehaver, men med samtykke fra denne, anses som bruk av merket av merkeinnehaver.

Vi oppfordrer deg som merkeinnehaver på det sterkeste til å ta vare på forskjellig materiell som, hvis nødvendig i en konfliktsituasjon, kan dokumentere at ditt merke har vært eller er i bruk. Slik dokumentasjon kan bestå av for eksempel reklamemateriell, emballasje, fakturaer, prislister, brevark, etc. forutsatt at materialet viser og tidfester bruk av merket.

Ønsker du av ulike årsaker å slette en tredjeparts varemerkeregistrering som ikke lenger er i bruk, har du muligheten til å innlevere en begjæring om administrativ overprøving til Patentstyret, eller også å bringe saken inn for domstolene. Vi har egne advokater og advokatfullmektiger med bred erfaring hva angår immaterielle rettigheter som kan føre din sak for retten.

babyporte Pas Cher Kobe Bryant Jersey cheap nmd pas cher www.worldwidecstore.com Canada Goose Danmark canada goose femme pas cher Soldes Louboutin Chaussures Soldes Louboutin canadiensstore.com Canada Goose Nederland Outlet louboutin Nederland outlet Canada Goose Danmark Udsalg Louis Vuitton Danmark Louboutin Pas Cher moncler pas cher Giuseppe Zanotti Pas Cher Louboutin Outlet Louis Vuitton outlet Canada Goose udsalg Louboutin Outlet España canada goose jacka rea canada goose pas cher moncler pas cher longchamp pas cher louboutin sko Yeezy Boost 350 V2 pas cher