Patentbeskyttelse

Svar på spørsmålet - Er det mulig å foreta rettelser av oversettelsen etter at valideringsavgiften er betalt?

Ja, det er mulig å innlevere rettelser av oversettelsen gjennom hele patentets levetid, for eksempel som følge av en administrativ patentbegrensning.

Dersom det europeiske patentet ble meddelt 16. januar 2015 eller senere, må det betales en offentlig avgift på 1.200 kroner hver gang en rettelse innleveres. Vårt honorar kommer i tillegg.

Dersom det europeiske patentet ble meddelt før den 16. januar 2015, er den offentlige avgiften 1.200 kroner for de første 14 sidene pluss 250 kroner for hver overskytende side, hver gang en rettelse innleveres. Vårt honorar kommer i tillegg.