Patentbeskyttelse

Svar på spørsmålet - Er valideringskostnadene avhengig av antall sider?

For europeiske patenter meddelt 16. januar 2015 eller senere er valideringskostnadene ikke lenger avhengig av antall sider. Den offentlige valideringsavgiften er 5.500 kroner for validering av et Europa-patent, og 1.200 kroner for innlevering av en korrigert oversettelse. Vårt honorar kommer i tillegg.

For europeiske patenter meddelt før den 16. januar 2015 gjelder gamle avgiftssatser. Den offentlige valideringsavgiften er da 1.200 kroner og omfatter trykning av inntil 14 sider. En offentlig tilleggsavgift på 250 kroner tilkommer for hver side utover dette. Vårt honorar kommer i tillegg.