Idé til patent Møte med Oslo Patentkontor Utarbeidelse av patentsøknad Forundersøkelse Innlevering av norsk søknad til Patentstyret Patentstyret gransker søknaden Uttalelse(r) fra Patentstyret Innlevering av søknad i utlandet Svar på uttalelse(r) Patentstyret innvilger søknad Patentstyret avslår søknad Endringer Inngrep og protest Lisens/salg av rettigheter Opprettholdelse Overvåkning Patentbegrensning Supplerende beskyttelsessertifikat

Uttalelse(r) fra Patentstyret

Patentstyrets første uttalelse gir resultatet av nyhetsgranskningen, en vurdering av oppfinnelseshøyde og industriell anvendbarhet, samt eventuelle pålegg og anbefalinger med tanke på søknadens innhold og form. Det er ikke uvanlig med flere uttalelser og besvarelser i en søknadsprosess. I hver korrespondanserunde vil gis det en frist for å innlevere et svar på Patentstyrets uttalelse.

Alle uttalelser fra Patentstyret vil bli videresendt med våre kommentarer til deg som søker. Vi avventer i utgangspunktet din respons, men følger opp via vårt fristovervåkningssystem slik at ingen frister oversittes.

Merk at dersom vi ikke hører fra deg innen fristen, vil vi vanligvis be om en fristforlengelse, hvilket medfører kostnader. Dersom du ikke ønsker å besvare uttalelsen, men heller vil la søknaden henlegges, ber vi derfor om beskjed.

Innen ett år etter innlevering av en patentsøknad står muligheten åpen for å søke/ videreføre patentsøknaden i andre land med såkalt prioritet. Dette betyr at den utenlandske patentsøknaden gis samme innleveringsdato som den opprinnelige søknaden, og du får etablert dine rettigheter i utlandet på et tidligst mulig tidspunkt.

babyporte Pas Cher pandora shop tw Kobe Bryant Jersey cheap adidas pas cher Yeezy Boost 350 Australia www.worldwidecstore.com Canada Goose Danmark canada goose femme pas cher Soldes Louboutin Chaussures Soldes Louboutin canadiensstore.com kshatriyasuperlam www.usvirent.com cheap links of london bijoux pandora soldes