Idé til patent Møte med Oslo Patentkontor Utarbeidelse av patentsøknad Forundersøkelse Innlevering av norsk søknad til Patentstyret Patentstyret gransker søknaden Uttalelse(r) fra Patentstyret Innlevering av søknad i utlandet Svar på uttalelse(r) Patentstyret innvilger søknad Patentstyret avslår søknad Endringer Inngrep og protest Lisens/salg av rettigheter Opprettholdelse Overvåkning Patentbegrensning Supplerende beskyttelsessertifikat

Utarbeidelse av patentsøknad

Etter et innledende møte og en eventuell forundersøkelse har vi i samråd tatt stilling til om en patentsøknad er fornuftig. Vi gir deg nå en prisantydning for hvor mye det vil koste å utarbeide søknaden for et norsk patent og eventuelt for en innlevering i utlandet. Patentsøknaden vil bli utarbeidet med basis i informasjonen du gir oss og prisen vil variere med hensyn til kvalitet på denne dokumentasjon og oppfinnelsens kompleksitet. 
For at vi skal kunne representere en søker ovenfor det norske Patentstyret, må en fullmakt signeres. 
Følgende opplysninger er som et minimum nødvendige for at vi skal kunne utarbeide og innlevere en søknad:

  • En detaljert, teknisk beskrivelse, eventuelt tegninger som kan illustrere oppfinnelsen
  • Navn og adresse på søker(e)
  • Navn og adresse på oppfinner(e)
  • Søkers fullmakt til Oslo Patentkontor AS overfor Patentstyret
  • Dersom oppfinner ikke er søker, en kort erklæring om hvordan søker ervervet rettigheten til oppfinnelsen fra oppfinneren (som regel arbeidskontrakt)

Et utkast til patentsøknad blir så utformet etter de gjeldende lover og forskrifter. Utarbeidelse av en søknad kan ta tid, og for et best mulig resultat kreves ofte et nært samarbeid mellom oppfinner(e) og oss. Etter at dere som søker har godkjent innholdet i søknaden, blir denne innlevert til Patentstyret i Norge eller tilsvarende utenlandsk myndighet på avtalt dato. 

babyporte Pas Cher pandora shop tw Kobe Bryant Jersey cheap adidas pas cher Yeezy Boost 350 Australia www.worldwidecstore.com Canada Goose Danmark canada goose femme pas cher Soldes Louboutin Chaussures Soldes Louboutin canadiensstore.com kshatriyasuperlam www.usvirent.com cheap links of london bijoux pandora soldes