Idé til patent Møte med Oslo Patentkontor Utarbeidelse av patentsøknad Forundersøkelse Innlevering av norsk søknad til Patentstyret Patentstyret gransker søknaden Uttalelse(r) fra Patentstyret Innlevering av søknad i utlandet Svar på uttalelse(r) Patentstyret innvilger søknad Patentstyret avslår søknad Endringer Inngrep og protest Lisens/salg av rettigheter Opprettholdelse Overvåkning Patentbegrensning Supplerende beskyttelsessertifikat

Patentbegrensning

Det kan bli nødvendig å begjære en patentbegrensning etter at et patent har blitt innvilget. Dette betyr at patentinnehaver selv ber om å få omfanget av patentbeskyttelsen begrenset.

Dette kan være et resultat av at det viser seg at andre har rettigheter som er i konflikt med deler av patentet eller har solgt produkter i strid med patentet før innlevering av patentsøknaden.

En slik begrensning av patentet begjæres da for å unngå en tvistesak og sørge for at patentet ikke blir kjent ugyldig ved dom.