Idé til patent Møte med Oslo Patentkontor Utarbeidelse av patentsøknad Forundersøkelse Innlevering av norsk søknad til Patentstyret Patentstyret gransker søknaden Uttalelse(r) fra Patentstyret Innlevering av søknad i utlandet Svar på uttalelse(r) Patentstyret innvilger søknad Patentstyret avslår søknad Endringer Inngrep og protest Lisens/salg av rettigheter Opprettholdelse Overvåkning Patentbegrensning Supplerende beskyttelsessertifikat

Lisens/salg av rettigheter

Hvis du ønsker å lisensiere ut/inn en patentert oppfinnelse kan vi utforme de nødvendige lisensavtaler og konfidensialitetserklæringer, samt anføre de nødvendige formelle endringer. Vi gir råd og veiledning i en prosess der du ønsker å kjøpe, selge eller lisensiere immatrielle rettigheter.