Konflikter


Oslo Patentkontor AS har en juridisk avdeling bestående av egne advokater som kan yte bistand så vel i spørsmål om kjerneområdene design-, patent- og varemerkerett, som på tilgrensende områder som rettigheter til foretaksnavn, domenenavn og åndsverk, samt innenfor markedsførings- og konkurranserett.

Vi kan bistå med forhåndsvurderinger mot eldre rettigheter før virksomhet eller handlinger igangsettes for å vurdere muligheter for å oppnå egne rettigheter og i forhold til spørsmålet om krenkelse av andres rettigheter. Juridisk rådgivning i en oppstartingsfase kan i mange tilfeller være med på å forhindre senere konflikter som kan forsinke eller helt stanse den ønskede aktivitet eller forretningsdrift. Under behandlingen av søknader om industriell rettsbeskyttelse (design, patent og varemerke) vil vi i samarbeid med våre patentrådgivere kunne bistå med juridisk bistand og betenkninger. Videre kan vi utforme og inngi klager og krav om administrativ omprøvning ved foretaksnavn- og domenenavnkrenkelser.

Ved rettslig prøving av spørsmål på alle de ovennevnte områder vil vår juridiske avdeling bistå ved forhåndsvurderinger, inngivelse og besvarelse av søksmål, samt opptre som prosessfullmektiger ved de alminnelige domstoler. Gjennom vårt nettverk i inn- og utland vil vi også kunne formidle kontakt med ytterligere juridisk ekspertise både innenfor og utenfor de ovennevnte rettsområder.

Les mer om vår bistand i tilknytning til patent-, varemerke- og designkonflikter under punktene Inngrep og protest i de interaktive skjemaene for patent, varemerke og design.