Idé til design Møte med Oslo Patentkontor Utarbeidelse av designsøknad Forundersøkelse Innlevering av norsk søknad til Patentstyret Valgfri granskning i Patentstyret Patentstyret kontrollerer formalia Eventuell uttalelse fra Patentstyret Innlevering av søknad i utlandet Svar på uttalelse Patentstyret registrerer design Endringer Fornyelse Inngrep og protest Overvåkning

Valgfri granskning i Patentstyret

Ved innlevering av en ny søknad undersøker ikke Patentstyret om noe liknende allerede er registrert. Du kan imidlertid be om å få utført en supplerende undersøkelse, dvs. en frivillig granskning.

Etter at den supplerende undersøkelsen er utført, vil du motta en rapport fra Patentstyret hvor det går frem om designen er kjent i Norge fra før eller ei.

Dersom en velger å utføre en supplerende undersøkelse i forbindelse med innlevering av en ny søknad vil det i registreringsbeviset stå anført at det er utført en supplerende undersøkelse. Dette kan redusere sjansen for at en tredjepart ber om en administrativ overprøving av din design.