Idé til design Møte med Oslo Patentkontor Utarbeidelse av designsøknad Forundersøkelse Innlevering av norsk søknad til Patentstyret Valgfri granskning i Patentstyret Patentstyret kontrollerer formalia Eventuell uttalelse fra Patentstyret Innlevering av søknad i utlandet Svar på uttalelse Patentstyret registrerer design Endringer Fornyelse Inngrep og protest Overvåkning

Patentstyret kontrollerer formalia

Etter at designsøknaden er innlevert til Patentstyret, vil søknaden bli registrert i Patentstyrets database. Saken vil deretter bli overført til en saksbehandler som undersøker om alle formalia i saken er korrekt, og/eller om det er noen mangler ved søknaden.

Dersom saksbehandler i Patentstyret mener det er mangler ved søknaden, vil man motta en uttalelse.