Idé til design Møte med Oslo Patentkontor Utarbeidelse av designsøknad Forundersøkelse Innlevering av norsk søknad til Patentstyret Valgfri granskning i Patentstyret Patentstyret kontrollerer formalia Eventuell uttalelse fra Patentstyret Innlevering av søknad i utlandet Svar på uttalelse Patentstyret registrerer design Endringer Fornyelse Inngrep og protest Overvåkning

Overvåkning


Hvordan følger du med på om design som ligner din blir registrert av andre?

I hovedsak overvåker vi aktiviteter knyttet til designsaker på to måter:

Vi kan hjelpe deg med å overvåke samtlige design som blir registrert i Norge. Dette innebærer at vi holder øye med alle design som blir kunngjort registrert og informerer deg om designregistreringer som kan innebære en krenkelse av dine rettigheter. I denne forbindelse gir vi også en vurdering av muligheten for å nå frem ved en innsigelse mot en slik registrering. På samme måte kan også design godkjent av utenlandske designmyndigheter overvåkes. 

Endelig kan vi hjelpe deg med å overvåke samtlige inngivelser foretatt for et navngitt selskap (konkurrentovervåkning).