Velkommen til Oslo Patentkontor AS

Oslo Patentkontor AS er et privat konsulentfirma som hjelper norske og internasjonale selskaper og privatpersoner med å ivareta forretningsideer gjennom patenter, varemerker, design og annet, det være seg markedsrett, domene, foretaksnavn, opphavsrett (copyright), planteforedlerrett, etc. Vi har spisskompetanse innen piratkopiering og grensekontroll, og våre egne advokater yter juridisk bistand i konflikter tilknyttet alle disse feltene.

Våre erfarne granskere utfører forundersøkelser til en rimelig penge forut for innlevering.

Vi er et middels stort patentkontor og dermed store nok til å kunne garantere en trygg oppfølging, men små nok til å kjenne våre kunder godt og gi hver enkelt en skreddersydd oppfølging. Etter mer enn hundre år i bransjen har vi meget god kompetanse, og ikke minst bred erfaring, med å sikre egnet beskyttelse både innenlands og utenlands innen enhver industrigren.