Idé til design Møte med Oslo Patentkontor Utarbeidelse av designsøknad Forundersøkelse Innlevering av norsk søknad til Patentstyret Valgfri granskning i Patentstyret Patentstyret kontrollerer formalia Eventuell uttalelse fra Patentstyret Innlevering av søknad i utlandet Svar på uttalelse Patentstyret registrerer design Endringer Fornyelse Inngrep og protest Overvåkning

Forundersøkelse

Dersom du er usikker på hvorvidt din design er ny, eller om det er noen andre som har designbeskyttet noe du tenker på, vil en forundersøkelse kunne gi deg svaret på dette. Vi er behjelpelige med å utarbeide en forundersøkelse på grunnlag av informasjon vi mottar fra deg.

Dersom en bestiller en forundersøkelse i forkant av innlevering av en designsøknad, vil rapporten fra Patentstyret kunne inkluderes i søknaden.

Svaret på forundersøkelsen kommer i løpet av 10 arbeidsdager. En supplerende undersøkelse bestilt ved innlevering av en designsøknad vil normalt ta opp mot 10 måneder.

Dersom rapporten fra Patentstyret konkluderer med at designen allerede er registrert, slipper en å bruke tid, krefter og ressurser på utvikling av noe som allerede er kjent, samtidig som en unngår å krenke andres rettigheter.