Idé til design Møte med Oslo Patentkontor Utarbeidelse av designsøknad Forundersøkelse Innlevering av norsk søknad til Patentstyret Valgfri granskning i Patentstyret Patentstyret kontrollerer formalia Eventuell uttalelse fra Patentstyret Innlevering av søknad i utlandet Svar på uttalelse Patentstyret registrerer design Endringer Fornyelse Inngrep og protest Overvåkning

Fornyelse

En designregistrering er gyldig i maksimalt 25 år fra innleveringsdatoen i Norge så fremt den blir fornyet hvert femte år.

Hos oss blir saken din automatisk lagt inn i vårt fornyelsessystem, og du vil motta varsel om fornyelse av designregistreringen i god tid innen forfall. Vi hjelper deg med å fornye registreringen, samt følger den opp for den neste registreringsperioden.