Idé til design Møte med Oslo Patentkontor Utarbeidelse av designsøknad Forundersøkelse Innlevering av norsk søknad til Patentstyret Valgfri granskning i Patentstyret Patentstyret kontrollerer formalia Eventuell uttalelse fra Patentstyret Innlevering av søknad i utlandet Svar på uttalelse Patentstyret registrerer design Endringer Fornyelse Inngrep og protest Overvåkning

Design

Design (tidligere kalt mønster) er utseendet til et produkt eller et ornament. En designregistrering hindrer andre i å benytte seg av din design uten din tillatelse.

En designregistrering i Norge har maksimal levetid på 25 år så fremt fornyelsesavgifter blir innbetalt til Patentstyret hvert femte år.

Ettersom en designbeskyttelse er en nasjonal enerett, gjelder en norsk registrering kun i Norge. Dersom du ønsker at designen din skal være designbeskyttet i utlandet, må designsøknader innleveres nasjonalt i de ønskelige land. I Europa har en imidlertid mulighet til å innlevere én søknad for beskyttelse i alle medlemslandene i EU, en såkalt EU-søknad.

Vi hjelper deg med å beskytte din design eller ditt ornament i inn- og utland. Klikk på det interaktive skjemaet for å få et innblikk i saksgangen for en designregistrering og hvilke tjenester vi tilbyr.