Foretaksnavn


Et foretaksnavn er det navn som enhver virksomhet må ha som sitt offisielle navn ved registrering i Foretaksregisteret. Navnet skal brukes som identifikasjon av virksomheten i alle sammenhenger, og det skal alltid brukes i underskrift på vegne av virksomheten. Et foretaksnavn må som minimum bestå av tre bokstaver fra det norske alfabet. Navn på land, fylker eller kommuner kan ikke brukes som foretaksnavn.

Foretaksnavnet for enkeltpersonforetak må inneholde innehaverens etternavn, og foretaksnavn for selskaper må inneholde en betegnelse som definerer selskapstypen klart. For eksempel må et foretaksnavn for et aksjeselskap inneholde denne betegnelse eller forkortelsen AS.

Enerett til foretaksnavn oppnås ved at det tas i bruk eller registreres i Foretaksregisteret. Etableres retten ved registrering i Foretaksregisteret, må navnet tas i bruk innen ett år fra registreringsmeldingen er innkommet til Foretaksregisteret hvis vernet skal bli stående. Eneretten opphører den dag faktisk bruk av foretaksnavnet opphører. En enerett til foretaksnavn innebærer at innehaveren kan hindre andre i å ta i bruk og få registrert et identisk foretaksnavn. Hvis foretaksnavnet oppfyller kravene til særpreg som gjelder etter varemerkeloven, vil innehaveren også kunne hindre bruk og registrering av lignende foretaksnavn når navnene vil kunne forveksles i den alminnelige omsetning. Dette innebærer at innehaveren av et slikt særpreget foretaksnavn som hovedregel bare har vern mot lignende foretaksnavn som tas i bruk eller registreres for virksomhet av samme eller lignende slag.

Foretaksregisteret foretar en begrenset kontroll av foretaksnavnet og vil stort sett bare undersøke om et nytt foretaksnavn er identisk med et tidligere registrert foretaksnavn. Et registrert foretaksnavn skal imidlertid heller ikke stride mot et eldre særpreget foretaksnavn, eldre varemerkerettigheter, en annens navn eller navn på eiendom, osv. Mener en innehaver av en slik eldre rettighet at et nyregistrert foretaksnavn strider mot denne rettighet, kan han kreve registreringen opphevet ved administrativ overprøving. Krav om slik overprøving må inngis til Patentstyret innen 3 år etter at registreringsvedtaket er fattet.

Vi vurderer hvorvidt et nytt foretaksnavn strider mot ditt navn og står for inngivelse av krav om overprøving av registreringsvedtak til Patentstyret. Om nødvendig, bringer vi saken inn for domstolene. 

babyporte Pas Cher Kobe Bryant Jersey cheap nmd pas cher www.worldwidecstore.com Canada Goose Danmark canada goose femme pas cher Soldes Louboutin Chaussures Soldes Louboutin canadiensstore.com Canada Goose Nederland Outlet louboutin Nederland outlet Canada Goose Danmark Udsalg Louis Vuitton Danmark Louboutin Pas Cher moncler pas cher Giuseppe Zanotti Pas Cher Louboutin Outlet Louis Vuitton outlet Canada Goose udsalg Louboutin Outlet España canada goose jacka rea canada goose pas cher moncler pas cher longchamp pas cher louboutin sko Yeezy Boost 350 V2 pas cher