Domene


Et domenenavn er en organisasjons eller virksomhets identifikasjon på Internett, og kan bestå av ulike bokstaver, sifrene 0-9 og tegnet bindestrek. Domenenavnet må bestå av minst 2 tegn og maksimalt 63 tegn.

For å kunne registrere et .no-domene må søker være registrert som en organisasjon i Enhetsregistrert i Brønnøysundregistrene, og organisasjonen må ha norsk postadresse. Alle søknader om domenenavn må sendes inn via en registrar til Norid, som er registreringsmyndigheten for .no-domenet. Vi sørger for registrering gjennom en godkjent registrar.

Registrering av et domenenavn utelukker at andre får registrert et identisk domenenavn så lenge registreringen opprettholdes, men gir ikke større eller andre rettigheter til navnet enn søkeren hadde fra før. Ved inngivelse av en søknad plikter søker å forsikre seg om at registreringen av domenenavnet ikke er i strid med norsk lov eller tredjemanns rettigheter. Vi kan hjelpe deg med å foreta en forundersøkelse som avdekker hvilke registrerte varemerker og foretaksnavn som eksisterer i Norge, samt gi vår forhåndsvurdering mot disse eldre rettighetene. På denne måten vil du unngå å krenke andres etablerte rettigheter ved å registrere ditt domenenavn.

Konflikter tilknyttet domenenavnsregistreringer under .no-domenet behandles av Domeneklagenemnda, og vi kan bistå deg med å utarbeide en klage til denne nemda. Om nødvendig kan vi også bringe saken inn for domstolene.