Andre rettsområder


Et produkt som ikke er beskyttet ved patent, design- eller varemerkeregstrering, kan være beskyttet på annen måte. I første rekke vil lover som vedrører opphavsrettigheter og markedsføring gjøre seg gjeldende. Andre aktuelle beskyttelsesformer vil også være domene- og foretaksnavn. Det finnes for øvrig en egen lov om planteforedlerrett.

Flere av ovennevnte beskyttelsesformer kan også være et supplement til et patent, en design- eller varemerkeregistrering.