Skjemaer

Her kan du laste ned nødvendige skjemaer.

  LAST NED:
FULLMAKT Fullmakt (Power_of_Attorney.pdf)
Fullmakter brukes for å gi Oslo Patentkontor AS tillatelse til å representere søker ovenfor Patentstyret i en bestemt sak 17 kB
   
GENERALFULLMAKT  Generalfullmakt (genfulm.pdf)
Generalfullmakt gir Oslo Patentkontor AS fullmakt til å håndtere alle søknader for en klient, og representere klienten ovenfor Patentstyret. 66 kB
   
ERKLÆRING OM PATENTSØKERS RETT TIL OPPFINNELSEN  Erklæring om patentsøkers rett til oppfinnelsen (erklaering.pdf)
Erklæring om søkerens rett til oppfinnelsen 7 kB
   
OVERDRAGELSE  Overdragelse (OVERDRAGELSE.pdf)
Brukes ved overdragelse av rettigheter til en oppfinnelse eller et varemerke  18 kB
   
FULLMAKT EP-VALIDERINGER Fullmakt EP-valideringer (P_of_A_EP_Validations.pdf)
Fullmakt for validering av et europeisk patent i Norge 17 kB
   
GENERALFULLMAKT FOR EP-VALIDERINGER Generalfullmakt for EP-valideringer (General_P_of_A_EP_Validations.pdf)
Generalfullmakt for validering av europeiske patenter i Norge 21 kB