Om oss

Oslo Patentkontor AS er et privat konsulentfirma som hjelper norske og internasjonale selskaper og privatpersoner med å beskytte sine forretningsideer gjennom patenter, varemerker, design og annet, det være seg markedsrett, domene, foretaksnavn, opphavsrett, planteforedlerrett, etc. Vi har spisskompetanse innen piratkopiering og grensekontroll, og våre egne advokater yter juridisk bistand i konflikter tilknyttet alle disse feltene.

Vi er et middels stort patentkontor, og etter mer enn hundre år i bransjen har vi meget god kompetanse, og ikke minst bred erfaring, med å sikre egnet beskyttelse både innenlands og utenlands innen nær sagt enhver industrigren.

Vi har et stort nettverk av utenlandske samarbeidspartnere og er representert i samtlige store norske og internasjonale fagorganisasjoner, så som Norske Patentingeniørers Forening, NAIPA, FICPI, UNION, PS, AIPPI, NIR, INTA, ECTA, PTMG, MARQUES og LES.