Nyheter

Nye avgifter for validering av europeiske patenter i Norge
23. januar 2015

Som en konsekvens av Norges tilslutning til Londonavtalen 1. januar 2015, har Nærings- og fiskeridepartementet nå justert Patentstyrets avgifter for validering av europeiske patenter i Norge. De nye avgiftene er

  • Validering: 5.500 kroner (fast avgift)
  • Korrigering av oversettelse: 1.200 kroner (fast avgift)
De nye avgiftene gjelder for europeiske patenter meddelt 16. januar 2015 eller senere.

For europeiske patenter meddelt før 16. januar 2015 gjelder de gamle avgiftssatsene på 1.200 kroner i grunnavgift for opptil 14 sider, pluss 250 kroner for hver ytterligere side.

De nye avgiftssatsene er godt nytt for eiere av europeiske patenter som er 18 sider eller lenger. For eiere av patenter med middels lengde (14 sider eller færre), er de nye avgiftene 4,5 ganger høyere enn de gamle.

Norge tilsluttet seg Londonavtalen for å redusere patenteringskostnadene for små og mellomstore bedrifter. En artikkel om Norges tilslutning til Londonavtalen finner du her.