Nyheter

Nye aksjonærer
7. november 2013

6. november 2013 ble eiergruppen i Oslo Patentkontor AS utvidet fra 4 til 12 aksjonærer. Dette skjedde ved at Patentør AS v/L. Selmer, som frem til da eide 95% av Oslo Patentkontors aksjer, solgte en stor del av sine aksjer til kontorets ansatte.

Med dette eier bortimot halvparten av våre ansatte aksjer i Oslo Patentkontor AS. Vi er stolte over at så mange av de ansatte valgte å satse på sin arbeidsgiver. Vi ser frem til en spennende tid med nye utfordringer som vi skal mestre, med de ansatte og for de ansatte.

For våre kunder vil endringene i eierstrukturen ikke medføre endringer i deres daglige kontakt med oss.

Aksjonærene er nå: 
Stående, fra venstre til høyre: Rita Sandnes, Tone Dahl, Svein Stenbek, Henrik Juel Pettersen, Per A. Martinsen, Øyvind Smedseng, Trond Gustad.
Sittende, fra venstre til høyre: Helene Gjessing, Valerie Anne Haugan, Patentør representert v/Lorentz Selmer, Kathy Gout, Gunn-Tove Bjerke-Selmer


Lorentz Selmer skjærer opp stykker av kaken til de nye aksjonærene.