Nyheter

Ny varemerkelov i kraft fra 1. juli 2010
9. august 2010
Den nye loven er i hovedsak en videreføring og modernisering av den tidligere loven, men innebærer også endringer på flere sentrale områder. De viktigste av disse er:
-          Registreringsperioden: En registrerings varighet er fortsatt 10 år, men for søknader som blir innlevert f.o.m. 1. juli 2010 løper fornyelsesfristen fra innleveringsdato for søknaden, og ikke lenger fra registreringsdatoen.
-          Innsigelsesperioden utvides fra 2 til 3 måneder - dette gjelder for merker som blir kunngjort f.o.m. 1. juli 2010.
-          Sanksjoner mot innførsel, markedsføring og salg av piratkopierte produkter og for andre former for rettighetsinngrep :
  • Strafferammen for fengselsstraff er øket fra tre måneder til ett år.
  • Domstolen kan nedlegge forbud mot videre varemerkeinngrep.
  • Domstolen kan pålegge inngriper å slette eller overføre en domeneregistrering til den forurettede der domenebruken utgjør et varemerkeinngrep.
-          Retten til et varemerke: Patentstyret kan nå under sin ordinære saksbehandling og under en innsigelsesprosess overføre en søknad / registrering til tredjepart / innsiger som godtgjør å være rette eier av varemerket.
-          Regional varemerkekonsumpsjon lovfestes: Når produkter med et varemerke først er satt i omsetning innen EØS-området av varemerkeeieren / med dennes samtykke, kan eieren ikke motsette seg andres salg av disse produktene i Norge, med mindre produktenes tilstand er endret eller forringet i forhold til slik de opprinnelig fremsto. Med andre ord: Produkter som kommer fra utenfor EØS-området kan ikke importeres til, markedsføres eller selges i Norge uten samtykke fra varemerkeeieren.
-          Administrativ overprøving hos Patentstyret: Spørsmål vedrørende en registrerings ugyldighet, degenerering eller slettelse på grunnlag av manglende bruk i løpet av de siste fem år kan nå bringes inn for administrativ overprøving hos Patentstyret. Tidligere kunne disse forhold kun bringes inn for avgjørelse gjennom søksmål til domstolen. Man får med den nye loven et tosporet system, der man kan velge hvilken av de to instanser man ønsker å benytte. Det er imidlertid ikke adgang til å fremsette krav om administrativ overprøving så lenge saken verserer for domstolen, og vice versa - spørsmålet kan ikke behandles av begge instanser samtidig.
-          Deling og sammenslåing av registreringer: En varemerkeregistrering kan nå deles i flere registreringer, dersom man ønsker å ha separate registreringer for enkelte vareklasser. Motsatt kan flere registreringer av samme merke slås sammen i en felles registrering. Dette vil i mange tilfeller kunne forenkle håndteringen av en varemerkeportefølje.
-          Lisenshavers søksmålsadgang: Den nye loven klargjør at en lisenshaver kan reise søksmål vedrørende varemerkeinngrep innen det geografiske området lisensen gjelder for. Varemerkeeieren har rett til å reise søksmål innen samme område. Partene kan fritt avtale noe annet vedrørende dette spørsmålet.

babyporte Pas Cher Kobe Bryant Jersey cheap nmd pas cher www.worldwidecstore.com Canada Goose Danmark canada goose femme pas cher Soldes Louboutin Chaussures Soldes Louboutin canadiensstore.com Canada Goose Nederland Outlet louboutin Nederland outlet Canada Goose Danmark Udsalg Louis Vuitton Danmark Louboutin Pas Cher moncler pas cher Giuseppe Zanotti Pas Cher Louboutin Outlet Louis Vuitton outlet Canada Goose udsalg Louboutin Outlet España canada goose jacka rea canada goose pas cher moncler pas cher longchamp pas cher louboutin sko Yeezy Boost 350 V2 pas cher