Nyheter

EP-valideringer i Norge
21. juli 2009

Den 1. januar 2008 ble Norge medlem av den europeiske patentkonvensjonen. Oslo Patentkontor AS vil derfor nå kunne tilby assistanse ved validering av europeiske patenter i Norge, forutsatt at løpedagen, dvs. innleveringsdagen, for den europeiske patentsøknaden (eller den internasjonale innleveringsdatoen for Euro-PCT-søknader) er 1. januar 2008 eller senere, og at Norge var utpekt i søknaden.

Klikk her for "spørsmål og svar" i forbindelse med validering av europeiske patenter i Norge.