Nyheter

Endringer i USAs patentlov
23. november 2011
USA har tiltrådt de samme konvensjoner som Norge og de fleste andre land, men opp til nå har det foreligget en rekke forskjeller sammenlignet med f.eks. norsk og europeisk patentlovgivning. Nå er imidlertid en rekke av disse forskjeller fjernet.

Det er her viktig å merke seg at endringene i den amerikanske patentlovgivningen vil tre i kraft på forskjellige tidspunkter. De første endringer trådte i kraft 16. september 2011 og siste ikrafttredelsesdato er 16. september 2016. De viktigste endringene vil imidlertid tre i kraft i 2012 og 2013.

En av de viktigste endringene er at vernet for oppfinnelsen i USA nå skal gjelde fra patentsøknadens inngivelse ("first-to-file") og ikke fra datoen for oppfinnelsens tilblivelse ("first-to-invent"). Denne endring skal gjelde for patentsøknader som inngis f.o.m. 16.03.2013.

Det åpnes videre opp for at tredjemann skal kunne protestere mot meddelelse av et patent allerede under behandlingen av patentsøknaden. Dette har vært en vanlig regel i norsk og europeisk patentrett, og nå innføres også denne mulighet i USA. Endringen trer i kraft fra 16.09.2012.

Ett av de viktigste grunnlag en tredjemann kan påberope og angripe en patentsøknad eller et patent på, er at oppfinnelsen har vært offentliggjort eller anvendt før inngivelsen av patentsøknaden. Hittil har regelen i amerikansk patentrett vært at bare slik offentliggjøring eller anvendelse i USA har dannet grunnlag for et slikt mulig angrep. Nå fjernes denne begrensning. Også denne endring trer i kraft 16.09.2012.

En teknisk løsning som blir patentert, kan ha vært utøvet av en annen enn patentsøkeren før patentsøknaden ble inngitt. Den som har utnyttet oppfinnelsen på en slik måte, skal etter norsk og europeisk patentrett kunne fortsette utnyttelsen innenfor visse rammer som den aktuelle patentlov setter, også etter at patent er blitt meddelt for en annen. Dette kalles i Norge en forbenyttelsesrett. Etter den lovendring som nå skjer i USA, skal den som har utøvet oppfinnelsen på en slik måte, kunne påberope seg denne forbenyttelsesrett hvis han etter at patent er blitt meddelt, saksøkes for patentinngrep.

Og det innføres en rett for tredjemann til å komme med innsigelse mot et meddelt patent, kalt "Post Grant Review" innen 9 måneder fra den dag som patentet ble meddelt. Også denne endring trer i kraft 16.09.2012.

babyporte Pas Cher Kobe Bryant Jersey cheap nmd pas cher www.worldwidecstore.com Canada Goose Danmark canada goose femme pas cher Soldes Louboutin Chaussures Soldes Louboutin canadiensstore.com Canada Goose Nederland Outlet louboutin Nederland outlet Canada Goose Danmark Udsalg Louis Vuitton Danmark Louboutin Pas Cher moncler pas cher Giuseppe Zanotti Pas Cher Louboutin Outlet Louis Vuitton outlet Canada Goose udsalg Louboutin Outlet España canada goose jacka rea canada goose pas cher moncler pas cher longchamp pas cher louboutin sko Yeezy Boost 350 V2 pas cher