Nyheter

Beskyttelse av konsepter
4. juli 2012
Vi mottar jevnlig forespørsler om beskyttelse av konsepter, dvs. forretningsidéer og forretningsmetoder. Hovedregelen vil være at slike idéer og metoder ikke lar seg beskytte og registrere hverken som patent, varemerke eller design. Patentloven inneholder i sin § 1 også et uttrykkelig unntak fra det patenterbare for ”noe som bare utgjør … metoder for … forretningsvirksomhet”. Slike konsepter som bare representerer planmessige handlemåter i næringsvirksomhet hvor de grunnleggende idéene ikke har fått en helt konkret utforming, vil ikke oppfylle grunnvilkårene som de tre aktuelle lovene oppstiller. Helhetsbildet er imidlertid mye mer nyansert.

Når det gjelder muligheten for å oppnå patent, vil det avgjørende krav være om metoden eller idéen har en teknisk karakter. Dette står fortsatt fast i både norsk og europeisk praksis, men vurderingen har gjennom de senere års europeiske praksis blitt mer nyansert. Professor Are Stenvik ved Universitetet i Oslo har oppsummert bildet ved å sette opp fire alternative kriterier for vurderingen av om en fremgangsmåte eller metode har en teknisk karakter. Dette vil foreligge dersom metoden eller idéen enten a) har praktisk anvendelse på et teknisk område; b) bygger på tekniske overveielser; c) løser et teknisk problem; eller d) utnytter naturkrefter eller resultater i fysiske modifikasjoner.

Varemerke- og designbeskyttelse gis kun for helt konkrete utforminger, og beskyttelse for metoder og idéer vil derfor ikke være mulig under disse to regelsettene.

En mulig beskyttelse vil imidlertid kunne oppnås gjennom markedsføringslovens regler. Lovens § 30 forbyr anvendelse av ” etterlignende frembringelser” på en slik måte og under slike omstendigheter at det vil være en urimelig utnyttelse av en annens innsats eller resultater og fører med seg fare for forveksling, og § 25 setter forbud mot handlinger som strider mot god forretningsskikk. Det avgjørende for hvorvidt en krenkelse her foreligger, vil være om etterlikneren oppnår en økonomisk fordel at det fremstår som utilbørlig. Det viktigste grunnvilkår for å oppnå vern etter markedsføringslovens regler er imidlertid at metoden eller idéen har vært satt ut i praksis og at den er blitt kjent på en slik måte at opphavsmannen har oppnådd et renommé eller det er knyttet en goodwill til metoden eller idéen. Det som fortsatt bare er en tenkt idé, har således intet vern etter markedsføringsloven.

Det kan også tenkes at et forretningskonsept vil kunne ha en opphavsrettslig beskyttelse etter åndsverksloven. Særlig har dette spørsmål vært oppe ved formater til TV-programmer, spørre- og gameshow. Også her vil det helt avgjørende for om beskyttelse er oppnådd, ligge i om konseptet har fått en konkret utforming som har vært spredt til mulige interesserte eller om programmet allerede er blitt sendt på en TV-kanal.
Det er således en veldig sammensatt problemstilling man står overfor, og hvert enkelt tilfelle må vurderes særskilt.

babyporte Pas Cher Kobe Bryant Jersey cheap nmd pas cher www.worldwidecstore.com Canada Goose Danmark canada goose femme pas cher Soldes Louboutin Chaussures Soldes Louboutin canadiensstore.com Canada Goose Nederland Outlet louboutin Nederland outlet Canada Goose Danmark Udsalg Louis Vuitton Danmark Louboutin Pas Cher moncler pas cher Giuseppe Zanotti Pas Cher Louboutin Outlet Louis Vuitton outlet Canada Goose udsalg Louboutin Outlet España canada goose jacka rea canada goose pas cher moncler pas cher longchamp pas cher louboutin sko Yeezy Boost 350 V2 pas cher