Porteføljeoversikt


Porteføljeoversikt er et tilbud til Oslo Patentkontors kunder.  Her vil du kunne finne antall saker, type saker (patent, varemerke og design), samt aktuelle frister i de forskjellige sakene.
 
For å få brukernavn og passord, vennligst ta kontakt med Helene Gjessing på HG@oslopatent.no.

Ved å klikke på denne linjen vil du få tilgang til innloggingssiden for din egen, eller ditt firmas, portefølje ved Oslo Patentkontor AS.