Log on

Via disse sidene får du tilgang til IPR Control hvor du ved hjelp av et brukernavn og et passord kan logge deg inn i vår database og få oversikt over din portefølje.

I tillegg har våre medarbeidere tilgang til vårt intranett via denne siden.