Lenker


AIPPI - Internasjonal forening for IP-beskyttelse

Brosjyre om patentering fra WIPO - Brosjyre fra WIPO omhandlende patentering og patenteringsstrategi

Brønnøysundregistrene - Norsk foretaksregister

Designview - OHIM's oversikt over designregistreringer i forskjellige land

EPO - Det europeiske patentverk

ESPACENET - Europeisk database for patent. Lenken fører til den norske søkesiden.

FICPI - Internasjonal organisasjon for varemerke- og patentombud

Innovasjon Norge - Innovasjon Norge

IPRhjelp.no - Norske myndigheters verktøykasse for SMB'er som jobber med innovasjon

KFIR - Klagenemda for industrielle rettigheter

Konkurranseutvalget - Tvisteløsningsorgan for næringsdrivende

Lovdata - En oversikt over alle vedtatte, gjeldende og opphevede lover i Norge

Norid - Registreringsenheten for .no-domenet

OHIM - EUs varemerke- og designmyndighet

Patentscope - Informasjon fra WIPO om patentsøknader

Patentstyret - Norsk registreringsmyndighet for patenter, varemerker og design

Patentstyrets databaser - Innsyn i Patentstyrets databaser

TMView - OHIM's oversikt over varemerker registrert i forskjellige land (lenken går til den norske versjonen)

US PTO - US Patent and Trademark Office

PAIR - Her får du innsyn i US-patenter og søknader

VELGEKTE.NO - Norske myndigheters opplysningsside om piratkopiering og varemerkeforfalskning

WIPO - Verdens IP-organisasjon

Kontoret for håpløse oppfinnelser - Har du en håpløs idé? Trenger du en håpløs idé? Da er dette stedet for deg!

Har du funnet opp en evighetsmaskin? Den finnes dessverre allerede og det går til og med an å koke grøt på den, om sommeren... For alle øvrige makaløse manikker, kontakt oss!